Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng – MHDI
Loại: Đất nền Trạng thái:Sắp Mở Bán
Số Block:8 Số tầng:
Quy mô:4.4 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Đã hoàn thiện
Chủ đầu tư: Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng – MHDI
Loại: Đất nền
Trạng thái:Sắp Mở Bán
Số Block:8
Số tầng:
Quy mô:4.4 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Đã hoàn thiện

2