Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phương Đông
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:178 ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:700 Ngày hoàn thành:Đã hoàn thiện
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phương Đông
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:178 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:700
Ngày hoàn thành:Đã hoàn thiện

2