Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp TTP
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:99,1 ha Mật độ xây dựng:39.7%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp TTP
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:99,1 ha
Mật độ xây dựng:39.7%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:

2