Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh
Loại: Biệt thự Trạng thái:Sắp Mở Bán
Số Block:47 Số tầng:4
Quy mô:14700 Mật độ xây dựng:45
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý IV/2022
Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư Xây dựng An Phú Sinh
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Sắp Mở Bán
Số Block:47
Số tầng:4
Quy mô:14700
Mật độ xây dựng:45
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý IV/2022

2