Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:24.5 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần SUDICO Hòa Bình
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:24.5 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:

2