Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:4.3 ha Mật độ xây dựng:
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Đã hoàn thiện
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:4.3 ha
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Đã hoàn thiện

2